رابطه شاد Building happy relationships

Categories: On-Demand, Psychology, Recorded
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

در این کورس در رابطه با ساختن رابطه‌ی شاد می‌آموزیم. رابطه‌ی که طرفین در آن احساس امنیت، آرامش و شادی داشته باشند.

 • تنها معیاری که رابطه سالم رو میسازه
 • هفت دستورالعمل برای ساختن رابطه شاد
 • اعتماد و نقش آن در رابطه

سه ویدیو فارسی + مطالب آموزشی اضافه به انگلیسی برای دوستان علاقمند

(دسترسی به ویدیو‌ها برای همیشه)

In this course, you will learn about the different elements of happy romantic relationships from Dr. Nikparvar. Sex therapist and marriage and family therapist. and how to develop such relationships in 3 comprehensive videos in Farsi. We included additional readings+ Ted Talks to add to your knowledge. Take this course and learn about:

 • The single element that build fulfilling relationships
 • 7 elements in building happy romantic relationships
 • Trust and its importance in your relationships
Show More

What Will You Learn?

 • Improving your romantic relationships, Building healthy relationships, feeling happier and more satisfied in intimate relationships,
 • پیدا کردن راههایی برای بهبود روابط با همسر، آرامش بیشتر

Course Content

ساختن رابطه شاد

 • معیاری که رابطه سالم رو میسازه Element of happy relationships
  00:00
 • هفت دستورالعمل برای ساختن رابطه شاد Seven elements of happy relationships
  00:00
 • Articles & additional reading (English)
  00:00

اعتماد در رابطه

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?

Be the first to know about NEW classes and receive EXCLUSIVE coupons!

Be the first to know about NEW classes and receive EXCLUSIVE coupons!

You have Successfully Subscribed!